Trenger din bedrift et løft innefor digital kompetanse?

Alle yrker vil bli berørt av automatisering. Programmering blir derfor en kompetanse som er relevant for mange flere. De som kan litt datateknologi vil i større grad kunne forstå, tilpasse seg og manøvrere i en arbeidshverdag preget av digitale løsninger. Et kurs i grunnleggende programmering er derfor en svært viktig kompetanse å ha i bagasjen.

For norsk verdiskapning er påfyll av teknologisk kompetanse avgjørende. Næringslivet har ikke tid til å vente på at dagens elever blir morgendagens arbeidstakere. Løsningen er etter- og videreutdanning av de som i dag er i jobb.

Kodeskolen på Fornebu:

  • tilbyr kurs i tekstbasert programmering
  • underviser i programmeringsspråket Python
  • bruker erfarne PhD-studenter i Simula Research Labs til kursholdere,
  • inkluderer spennende foredrag holdt av Simulas forskere om relevante tema som maskinlæring og IKT-sikkerhet
  • kan om ønskelig tilpasse kursene arbeidstiden til deltagerne

Dette sier deltakerne:

«Bra! Jeg er veldig glad at jeg fikk såpass mye tid til dette i arbeidstiden, fordi terskelen for å sette seg ned med koding på fritiden var høy for meg»

«Stor variasjon, flinke kursholdere»

«Kurset er godt forberedt, lærerikt og nyttig»

«Proft og gjennomtenkt»

Våre kurs

Kodekurs 40 timer

40-timerskurset tar for seg grunnleggende programmeringsbegreper som variabler, betingelser, løkker og funksjoner. Konseptene introduseres med frakoblete aktiviteter som støtter opp under forståelsen, før man går videre med programmering i programmeringsspråket Python.  Kurset er spredt over fem dager, med noe hjemmearbeid mellom hver gang.

40 timer gir et godt grunnlag for personer uten programmeringserfaring. Da vil de fleste ha nok kompetanse til å kunne se potensialet i programmering og kunne ta læringen sin videre i egen arbeidshverdag.

Pris: 10 000,- per deltaker, minimum 20 deltakere

Kodekurs 10 timer

Kategorier: Python

Dette er en intensiv-variant av 40-timerskurset, spredt over to dager, med noe tid imellom. Her er det færre frakoblede aktiviteter og programmeringskonseptene og de sammensatte problemene introduseres raskere. Det er derfor større krav til eget arbeid for å bearbeide stoffet underveis.

Merk: Dette kurset har et høyt tempo og læringstrykk, og passer kun for de som har noe programmeringserfaring fra før, eventuelt har mye erfaring med abstraksjon av matematiske og naturfaglige problemstillinger. Uten disse forutsetningene, vil dette kurset ikke være nyttig.

Pris: 3 000,- per deltaker, minimum 20 deltakere

Skreddersydde kurs for næringslivet

Kodeskolen kan også tilby skreddersydde kurs, enten i grunnleggende programmering, eller innenfor mer avanserte områder, for eksempel maskinlæring. Kontakt oss, så ser vi hva vi kan tilby din bedrift.

Hvem er vi

Matteus Häger

Matteus har mange års erfaring som lærer i fysikk, matematikk og naturfag. Nå jobber han med å sikre at Kodeskolens kurs er tilpasset fagfornyelsen og skreddersydd til skolenes behov.

Marie Roald

Marie er PhD-student ved Simula og prøver å finne skjulte mønstere fMRI-data ved hjelp av maskinlæring.

Hun har vært med i Kodeskolen siden begynnelsen.

Marianne Aasen

Marianne Aasen er direktør for Simulaskolen og er utdannet statsviter. Hun har vært utdanningspolitiker på Stortinget hvor hun har sittet i 12 år.

Åshild Telle

Åshild er PhD-student ved Simula. Hun har en bakgrunn innen matematikk og forsker på modellering av hjerteceller.

Hanna Borgli

Hanna er PhD-student ved Simula og driver med maskinlæring.

Eina Bergem Jørgensen

Eina holder på med en mastergrad i fysikk og er en av Kodeskolens læringsassistenter. Hun er en av dem som sørger for at du alltid har noen å spørre om hjelp på kursene våre.

Håkon Kvale Stensland

Håkon Kvale Stensland er seniorforsker ved Simula Research Laboratory innen kunstig intelligens og heterogene prosessorarkitekturer. Han foreleser på Universitetet i Oslo, Institutt for Informatikk både i begynnerkurs og masterkurs i informatikk.

Jonas van den Brink

Jonas har vært med som kursholder i Kodeskolen siden begynnelsen.

Akkurat nå jobber ham med en lærebok i programmering for lærere.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du lurer på noe eller ønsker å booke et kurs, enten via epost på kodeskolen@simula.no eller i kontaktskjemaet under.

Target


OM SIMULA

Kodeskolen hører inn under forskningslaboratoriet Simula, og holder til på Fornebu i Bærum kommune. Simula ble etablert i 2002 og har som formål å løse viktige og grunnleggende problemer innen IKT, trene og utdanne forskere og utvikle nye kommersielle virksomheter.

ADRESSE

Martin Linges vei 25

1364 Fornebu