Kodekurs 10 timer

Dette er en intensiv-variant av 40-timerskurset, spredt over to dager, med noe tid imellom. Her er det færre frakoblede aktiviteter. Programmeringskonseptene og de sammensatte problemene introduseres raskere. Det er lite tid til utvikling av egne opplegg. Merk: Dette kurset har et høyt tempo og læringstrykk, og passer kun for lærere som har noe programmeringserfaring fraContinue reading «Kodekurs 10 timer»

Kodekurs 40 timer

Dette kurset er optimalt for lærere med lite eller ingen programmeringserfaring fra før. Det har fokus på grundig innlæring av basiskonseptene, med aktiviteter og metoder som lærerne kan ta med seg til egne klasserom. Kombinasjonen av frakoblede aktiviteter og programmering på datamaskin eller nettbrett gir lærerne en solid verktøykasse etter kurset. Kurset er spredt overContinue reading «Kodekurs 40 timer»