Kodekurs 40 timer

Dette kurset er optimalt for lærere med lite eller ingen programmeringserfaring fra før. Det har fokus på grundig innlæring av basiskonseptene, med aktiviteter og metoder som lærerne kan ta med seg til egne klasserom.

Kombinasjonen av frakoblede aktiviteter og programmering på datamaskin eller nettbrett gir lærerne en solid verktøykasse etter kurset.

Kurset er spredt over fem dager, med noe hjemmearbeid mellom hver gang. Datoer fastsettes i samarbeid med skolene for å sikre at de går minst mulig ut over undervisning og andre plikter

Kurset avsluttes med at lærerne utvikler opplegg til sitt eget klasserom. Tett veiledning fra kursholderne sikrer en god kobling mellom lærernes pedagogiske kompetanse og programmeringsinnholdet i opplegget.

Eksempel på kursplan:

  • Dag 1: Algoritmisk tenkning, blokkprogrammering, intro til python og variabler
  • Dag 2: Variabler, betingelser, løkker og funksjoner
  • Dag 3: Funksjoner, lister og plotting
  • Dag 4: Geometri, sannsynlighet og micro:bit. Drøfting av «Hvordan lære bort koding i matematikk og naturfag?»
  • Dag 5: Utarbeiding av undervisningsopplegg m/veiledning

Pris: 5000,- per deltaker, minimum 20 deltakere