Kodekurs 10 timer

Dette er en intensiv-variant av 40-timerskurset, spredt over to dager, med noe tid imellom. Her er det færre frakoblede aktiviteter. Programmeringskonseptene og de sammensatte problemene introduseres raskere. Det er lite tid til utvikling av egne opplegg.

Merk: Dette kurset har et høyt tempo og læringstrykk, og passer kun for lærere som har noe programmeringserfaring fra før, eventuelt har mye erfaring med abstraksjon av matematiske og naturfaglige problemstillinger. Uten disse forutsetningene, vil dette kurset ikke være nyttig.

Pris: 1500,- per deltaker, minimum 20 deltakere