For lærere

Fagfornyelsen er på full fart inn i norsk skole. Det innebærer til dels store endringer i skolenes hverdag. Innføring av programmering i skolen er nytt, og kan oppleves som utfordrende for lærere uten bakgrunn innen programmering. Våre kurs er skreddersydde for å gi lærerne kompetansen de trenger for å komme i gang.

Kodeskolen har undervist lærere i programmering siden 2018. Vår erfaring er at 40 timer gir et godt grunnlag for lærere uten programmeringserfaring. Da vil de fleste ha nok kompetanse til å kunne formidle og veilede i tråd med de forventningene som nå er på plass i de nye læreplanene.


«Kurset er godt forberedt, lærerikt og nyttig med tanke på programmeringen som kommer inn i skolen»

Tidligere kursdeltaker


Mer informasjon om kursene våre

Kontakt oss

For lærere:

Vi erfarer at for å kunne gjennomføre kurs på en god måte, så må skoleledelsen støtte opp om dette.

Kontakt oss for en prat om din skole, så kan vi starte en dialog med din rektor/avdelingsleder.

For rektorer, avdelingsledere, skoleeiere:

Send oss en epost eller bruk kontaktskjemaet nederst på siden. Gi gjerne info om antall aktuelle lærere, klassetrinn og viktige praktiske hensyn (tidsrom, sted o.l.), hvis dere vet dette allerede.

Vi kontakter dere for å drøfte hvilke kurs som vil dekke deres behov.