Kurs i programmering

Programmering er på alles lepper for tiden, men for mange virker det teoretisk og utilgjengelig. På kursene til Kodeskolen får du oppleve at dette er et kreativt og skapende fagfelt, med mange muligheter for mestring underveis i læringen.

På våre kurs bruker vi programmeringsspråket Python, da det både er enkelt å lære for nybegynnere, samtidig som det brukes av profesjonelle til blant annet dataanalyse, modellering, webscraping, kunstig intelligens og automatisering av ulike oppgaver.

Kodeskolen kan tilby alt fra halvdagerskurs der du får lov til å utforske hvordan enkle programmer fungerer, til 40-timerskurs der du jobber deg gjennom grunnleggende algoritmisk forståelse i praktiske øvelser, og får en solid forankring i grunnleggende Python-programmering.