Marie Roald

Marie er PhD-student ved Simula og prøver å finne skjulte mønstere fMRI-data ved hjelp av maskinlæring.

Hun har vært med i Kodeskolen siden begynnelsen.