Er du som lærer klar for fagfornyelsen?

Fagfornyelsen er på full fart inn i norsk skole. Det innebærer til dels store endringer i skolenes hverdag. Innføring av programmering i skolen er nytt, og kan oppleves som utfordrende for lærere uten bakgrunn innen programmering. Våre kurs er skreddersydde for å gi lærerne kompetansen de trenger for å komme i gang.

Kodeskolen har undervist lærere i programmering siden 2018. Vår erfaring er at 40 timer gir et godt grunnlag for lærere uten programmeringserfaring. Da vil de fleste ha nok kompetanse til å kunne formidle og veilede i tråd med de forventningene som nå er på plass i de nye læreplanene.

Dette sier kursdeltakerne:

«Bra! Jeg er veldig glad at jeg fikk såpass mye tid til dette i arbeidstiden, fordi terskelen for å sette seg ned med koding på fritiden var høy for meg»

«Stor variasjon, flinke kursholdere»

«Kurset er godt forberedt, lærerikt og nyttig med tanke på programmeringen som kommer inn i skolen»

«Proft og gjennomtenkt»

  • Vi tilbyr kurs i tekst-basert programmering til lærere og andre aktører, der vi bruker Python som programmeringsspråk.
  • Kurset skiller seg fra tradisjonelle kurs i programmering, ved at all undervisning og alle aktiviteter målrettes mot den oppgaven lærerne står i i klasserommet etter kurset er gjennomført.
  • Fleksibilitet knyttet til tidspunkt er avgjørende for å lykkes. Kursene arrangeres derfor i tett samarbeid med skolene slik at det går minst mulig ut over undervisning og andre plikter.

Kodeskolen bruker erfarne PhD-studenter i Simula Research Laboratory til kursholdere, og har så langt arrangert flere kursrekker for Asker kommune, Bærum kommune og Tekna Realistene. Kodeskolen har ikke fortjeneste på lærerkursene, men tar en kursavgift for å dekke egne kostnader.

Kursinnhold

Kursene våre tar for seg grunnleggende programmeringsbegreper som variabler, betingelser, løkker og funksjoner, og legger til rette for koblinger til kompetansemålene i læreplanen. Konseptene introduseres med frakoblete aktiviteter (programmering uten datamaskin) som også kan brukes i klasserommet, før man går videre med programmering i programmeringsspråket Python.

Kursene kan tilpasses skolenes behov og kan i tillegg til Python inneholde blant annet blokk-programmering i Scratch, programmering og praktiske oppgaver med micro:bit eller andre programmerings-plattformer som lærerne bruker.

Våre kurs

Kodekurs 40 timer

Kategorier: Python

Dette kurset er optimalt for lærere med lite eller ingen programmeringserfaring fra før. Det har fokus på grundig innlæring av basiskonseptene, med aktiviteter og metoder som lærerne kan ta med seg til egne klasserom.

Kombinasjonen av frakoblede aktiviteter og programmering på datamaskin eller nettbrett gir lærerne en solid verktøykasse etter kurset.

Kurset er spredt over fem dager, med noe hjemmearbeid mellom hver gang. Datoer fastsettes i samarbeid med skolene for å sikre at de går minst mulig ut over undervisning og andre plikter

Kurset avsluttes med at lærerne utvikler opplegg til sitt eget klasserom. Tett veiledning fra kursholderne sikrer en god kobling mellom lærernes pedagogiske kompetanse og programmeringsinnholdet i opplegget.

Eksempel på kursplan:

  • Dag 1: Algoritmisk tenkning, blokkprogrammering, intro til python og variabler
  • Dag 2: Variabler, betingelser, løkker og funksjoner
  • Dag 3: Funksjoner, lister og plotting
  • Dag 4: Geometri, sannsynlighet og micro:bit. Drøfting av «Hvordan lære bort koding i matematikk og naturfag?»
  • Dag 5: Utarbeiding av undervisningsopplegg m/veiledning

Pris: 5000,- per deltaker, minimum 20 deltakere

Kodekurs 10 timer

Dette er en intensiv-variant av 40-timerskurset, spredt over to dager, med noe tid imellom. Her er det færre frakoblede aktiviteter. Programmeringskonseptene og de sammensatte problemene introduseres raskere. Det er lite tid til utvikling av egne opplegg.

Merk: Dette kurset har et høyt tempo og læringstrykk, og passer kun for lærere som har noe programmeringserfaring fra før, eventuelt har mye erfaring med abstraksjon av matematiske og naturfaglige problemstillinger. Uten disse forutsetningene, vil dette kurset ikke være nyttig.

Pris: 1500,- per deltaker, minimum 20 deltakere

Skreddersydde kurs

Kodeskolen kan også tilby spesialtilpassede kurs, både i varighet og innhold. Kan dere programmere, men trenger kurs i Micro:bit eller Arduino? Trenger dere kompetanse i å løse differensiallikninger eller modellering av sammensatte systemer i fysikk, kjemi eller biologi?

Kontakt oss med dine behov, så ser vi på hva vi kan tilby.

Hvordan booker jeg et kurs?

For lærere:

Vi erfarer at for å kunne gjennomføre kurs på en god måte, så må skoleledelsen støtte opp om dette.

Kontakt oss for en prat om din skole, så kan vi starte en dialog med din rektor/avdelingsleder.

For rektorer, avdelingsledere, skoleeiere:

Send oss en epost eller bruk kontaktskjemaet nederst på siden. Gi gjerne info om antall aktuelle lærere, klassetrinn og viktige praktiske hensyn (tidsrom, sted o.l.), hvis dere vet dette allerede.

Vi kontakter dere for å drøfte hvilke kurs som vil dekke deres behov.

Hvem er vi?

Matteus Häger

Matteus har mange års erfaring som lærer i fysikk, matematikk og naturfag. Nå jobber han med å sikre at Kodeskolens kurs er tilpasset fagfornyelsen og skreddersydd til skolenes behov.

Marie Roald

Marie er PhD-student ved Simula og prøver å finne skjulte mønstere fMRI-data ved hjelp av maskinlæring.

Hun har vært med i Kodeskolen siden begynnelsen.

Marianne Aasen

Marianne Aasen er direktør for Simulaskolen og er utdannet statsviter. Hun har vært utdanningspolitiker på Stortinget hvor hun har sittet i 12 år.

Åshild Telle

Åshild er PhD-student ved Simula. Hun har en bakgrunn innen matematikk og forsker på modellering av hjerteceller.

Hanna Borgli

Hanna er PhD-student ved Simula og driver med maskinlæring.

Eina Bergem Jørgensen

Eina holder på med en mastergrad i fysikk og er en av Kodeskolens læringsassistenter. Hun er en av dem som sørger for at du alltid har noen å spørre om hjelp på kursene våre.

Håkon Kvale Stensland

Håkon Kvale Stensland er seniorforsker ved Simula Research Laboratory innen kunstig intelligens og heterogene prosessorarkitekturer. Han foreleser på Universitetet i Oslo, Institutt for Informatikk både i begynnerkurs og masterkurs i informatikk.

Jonas van den Brink

Jonas har vært med som kursholder i Kodeskolen siden begynnelsen.

Akkurat nå jobber ham med en lærebok i programmering for lærere.

Ta gjerne kontakt med oss via epost dersom du lurer på noe eller ønsker å booke et kurs, på kodeskolen@simula.no.

OM SIMULA

Kodeskolen hører inn under forskningslaboratoriet Simula, og holder til på Fornebu i Bærum kommune. Simula ble etablert i 2002 og har som formål å løse viktige og grunnleggende problemer innen IKT, trene og utdanne forskere og utvikle nye kommersielle virksomheter.

ADRESSE

Martin Linges vei 25

1364 Fornebu