Skole

Er du som lærer klar for fagfornyelsen?

Fagfornyelsen er på full fart inn i norsk skole. Det innebærer til dels store endringer i skolenes hverdag. Innføring av programmering i skolen er nytt, og kan oppleves som utfordrende for lærere uten bakgrunn innen programmering. Våre kurs er skreddersydde for å gi lærerne kompetansen de trenger for å komme i gang.

Kodeskolen har undervist lærere i programmering siden 2018. Vår erfaring er at 40 timer gir et godt grunnlag for lærere uten programmeringserfaring. Da vil de fleste ha nok kompetanse til å kunne formidle og veilede i tråd med de forventningene som nå er på plass i de nye læreplanene.

Dette sier kursdeltakerne:

«Bra! Jeg er veldig glad at jeg fikk såpass mye tid til dette i arbeidstiden, fordi terskelen for å sette seg ned med koding på fritiden var høy for meg»

«Stor variasjon, flinke kursholdere»

«Kurset er godt forberedt, lærerikt og nyttig med tanke på programmeringen som kommer inn i skolen»

«Proft og gjennomtenkt»

  • Vi tilbyr kurs i tekst-basert programmering til lærere og andre aktører, der vi bruker Python som programmeringsspråk.
  • Kurset skiller seg fra tradisjonelle kurs i programmering, ved at all undervisning og alle aktiviteter målrettes mot den oppgaven lærerne står i i klasserommet etter kurset er gjennomført.
  • Fleksibilitet knyttet til tidspunkt er avgjørende for å lykkes. Kursene arrangeres derfor i tett samarbeid med skolene slik at det går minst mulig ut over undervisning og andre plikter.

Kodeskolen bruker erfarne PhD-studenter i Simula Research Laboratory til kursholdere, og har så langt arrangert flere kursrekker for Asker kommune, Bærum kommune og Tekna Realistene. Kodeskolen har ikke fortjeneste på lærerkursene, men tar en kursavgift for å dekke egne kostnader.

Kursinnhold

Kursene våre tar for seg grunnleggende programmeringsbegreper som variabler, betingelser, løkker og funksjoner, og legger til rette for koblinger til kompetansemålene i læreplanen. Konseptene introduseres med frakoblete aktiviteter (programmering uten datamaskin) som også kan brukes i klasserommet, før man går videre med programmering i programmeringsspråket Python.

Kursene kan tilpasses skolenes behov og kan i tillegg til Python inneholde blant annet blokk-programmering i Scratch, programmering og praktiske oppgaver med micro:bit eller andre programmerings-plattformer som lærerne bruker.

Våre kurs

Hvordan booker jeg et kurs?

For lærere:

Vi erfarer at for å kunne gjennomføre kurs på en god måte, så må skoleledelsen støtte opp om dette.

Kontakt oss for en prat om din skole, så kan vi starte en dialog med din rektor/avdelingsleder.

For rektorer, avdelingsledere, skoleeiere:

Send oss en epost eller bruk kontaktskjemaet nederst på siden. Gi gjerne info om antall aktuelle lærere, klassetrinn og viktige praktiske hensyn (tidsrom, sted o.l.), hvis dere vet dette allerede.

Vi kontakter dere for å drøfte hvilke kurs som vil dekke deres behov.

Hvem er vi?

Ta gjerne kontakt med oss via epost dersom du lurer på noe eller ønsker å booke et kurs, på kodeskolen@simula.no.

OM SIMULA

Kodeskolen hører inn under forskningslaboratoriet Simula, og holder til på Fornebu i Bærum kommune. Simula ble etablert i 2002 og har som formål å løse viktige og grunnleggende problemer innen IKT, trene og utdanne forskere og utvikle nye kommersielle virksomheter.

ADRESSE

Martin Linges vei 25

1364 Fornebu