Skreddersydde kurs for næringslivet

Ønsker du en kombinasjon av datateknologi og programmering? Legge til et foredrag om endringsledelse til slutt? Vi har samarbeidspartnere med den kompetansen.

Vi setter gjerne sammen kurs tilpasset din bedrift.

Andre mulige innslag:

  • Foredrag om maskinlæring
  • Foredrag om IKT-sikkerhet
  • Kurs i programmering for de som allede kan noe, tilpasset behovene i din bedrift, f.eks. dataanalyse